GŁÓWNA

SZKOLENIE BnO

SPIS TRESCI

BIEG NA ORIENTACJĘ

Punkty kontrolne i sposób ich potwierdzania


Punkty kontrolne i sposób ich potwierdzania


Punkt kontrolny

Na zawodach sportowych w biegu na orientację mają zastosowanie dwa rodzaje punktów kontrolnych.

  • punkt kontrolny z mechanicznym potwierdzaniem
  • punkt kontrolny z elektronicznym chipowym potwierdzaniem

Każdy rodzaj punktu kontrolnego zawiera stojak, kod punktu kontrolnego, lampion w kolorze białoczerwonym oraz w zależności od sposobu potwierdzania perforatory lub perforator wraz z puszką chipową. Punkt kontrolny tego typu przedstawiony jest na rysunku.
Obecnie coraz powszechniejsze staje się stosowanie punktów kontrolnych z elektronicznym potwierdzaniem. Największe zastosowanie mają tzw. SportIdent-ty.
Szczegóły dotyczące wymiarów punktów kontrolnych są regulowane wydanymi "Przepisami Biegu na Orientację". W czasie zawodów, dodatkowo punkt kontrolny należy ubezpieczyć wystarczającą ilością drobnych konfetti.
Potwierdzanie punktów kontrolnych starego typu odbywa się za pomocą karty startowej. Sposób potwierdzania karty starowej regulują przepisy PZBnO.


Opisy punktów kontrolnych

Wszyscy zawodnicy uprawiający Bieg na Orientację muszą posiadać umiejętność jednoznacznego rozumienia opisów punktów kontrolnych. Opisy punktów kontrolnych i ich kody, stanowią informacje uzupełniające dla biegacza, które ułatwiają lokalizację punktu kontrolnego. Najczęściej zawodnikom opisy punktów kontrolnych dostarczane są w postaci tabeli zbiorczej lub tabel cząstkowych, przygotowanych specjalnie dla danej kategorii wiekowej. W tym drugim przypadku mogą być bezpośrednio naklejone na mapę zawodnika lub dostarczane przez organizatora zawodów luzem. Sposób wykonania takiej tabeli prezentuje załączony rysunek.

Treścią i strukturą opisów punktów kontrolnych są następujące informacje:
1. Kategoria, długość trasy w metrach, całkowite przewyższenie w metrach.
2. Opis poszczególnych punktów kontrolnych (piktogramy), z zachowaniem ich kolejności na trasie biegu.
3. Długość i typ wyznakowanego odcinka od ostatniego punktu kontrolnego do mety.
Poszczególne punkty kontrolne opisywane są w sposób następujący:
A. - numer porządkowy punktu kontrolnego
B. - kod punktu kontrolnego
C. - lokalizacja jednego z wielu jednakowych przedmiotów znajdujących się w kręgu
D. - przedmiot punktu kontrolnego
E. - informacje, które precyzują charakter przedmiotu
F. - wielkość przedmiotu stanowiącego punkt kontrolny
G. - stanowisko (pozycja) oznakowania punktu kontrolnego
H. - dalsze, ważne informacje.
Dla przykładów zamieszczonych w tabeli odczytamy:
- punktem o kodzie 44 jest zachodnia polana, porośnięta o wymiarach 6x10m
- punktem o kodzie 56 jest górna ściana skalna o wysokości 5,0m. Punkt położony jest u podnóża.
Dla najmłodszych kategorii wiekowych zalecane jest w miejsce piktogramów stosować opis.
Przykład
1 45 skrzyżowanie ścieżki z drogą
2 63 polanka


Symbole do opisu punktów kontrolnychD - Formy terenuD - Skały i kamienie oraz roślinnośćD - Wody i bagnaD - Obiekty budowlaneD - Znaki dodatkoweE - UzupełnieniaG - Umiejscowienie
Utrzymanie kierunku biegu ..>>>

ă Copyright - "PAULINUM - 2002-2006"